นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ชี้แจงภายหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่พาดพิงพรรคพลังประชารัฐ กล่าวหาได้เป็นรัฐบาลเพราะนโยบายเดียว คือ นโยบายความสงบ เท่านั้น ว่านโยบายความสงบ เป็นประเด็นที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างมาก แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคเท่านั้น พร้อมทั้งชี้แจงถึงปัจจัยที่พรรคพลังประชารัฐ ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ยังมีอีกหลายเหตุผล ทั้งการที่พรรคพลังประชารัฐ เสนอพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้ง ปี 2562 โดยพิจารณาจากผลงานในขณะที่ท่านเป็นผู้นำรัฐบาลชุดก่อน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสงบ เรียกความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก และนโยบายอื่นๆ ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,รถไฟฟ้าทั่วกรุง ,ปลดหนี้นอกระบบคืนทรัพย์สินให้ลูกหนี้ เป็นต้น อันเป็นที่ประจักษ์ และที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเปิดกว้างทางความคิด ไม่เลือกว่าเป็นความคิดของพรรคใด สิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ท่านก็นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศอย่างเหมาะสม

จากเหตุผลข้างต้น พรรคพลังประชารัฐ มีเจตนาที่จะสานต่อผลงานดังกล่าวให้ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น นโยบายต่างๆ จึงสอดคล้องกับการบริหารของรัฐบาลชุดก่อน เพราะเป็นเรื่องที่ประจักษ์อยู่แล้ว การที่นายอภิสิทธิ์ แสดงความเห็นในครั้งนี้ อย่างตรงไปตรงมา ถือเป็น ความงดงามในระบอบประชาธิปไตย ที่มีการเสนอความเห็นที่แตกต่างกัน และวิพากษ์วิจารณ์กันได้