นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่ เชื่อว่าจะยังคงทำตามแนวนโยบายเดิมก่อนหน้านี้ ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับไวรัสโควิด-19 เนื่องจากนโยบายในปัจจุบันยังคงต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี และภาคเกษตรกร

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงนี้คงไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากวงเงินกู้ต่างๆได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การสานต่องานในช่วงแรกคงไม่น่ากังวลหากทีมใหม่จะเข้ามาทำงานแทนทีมเก่า แต่ในระยะถัดไปคงต้องดูแนวนโยบาย