บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด (TMBAM Eastspring) เสนอขายกองทุน TMB – ES Global Capital Growth ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563  ซึ่งกองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีชื่อว่า Amundi Funds Polen Capital Global Growth Class I USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเชื่อมั่นในกองทุนหลักที่มีผลการดำเนินการโดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index Net Total Return USD และได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว (Overall Rating ข้อมูลณวันที่ 31/05/2020)

คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ TMBAM Eastspring เปิดเผยว่าจากวิกฤตการณ์ COVID-19 นำมาซึ่งโลกในรูปแบบใหม่ที่ทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและรูปแบบการทำงานใหม่จนเกิดปรากฏการณ์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal”  กล่าวได้ว่า “COVID-19” เป็นตัวเร่งที่ทำให้หลายๆธุรกิจเติบโตโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับคลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) โซเชียลมีเดีย (Social media) การเงินออนไลน์ (Online payment) รูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ด้านกีฬาสันทนาการและสุขภาพที่มีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตนอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจในหลายๆประเทศเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวเช่นตัวเลขฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภครวมถึงประเทศต่างๆเริ่มเปิดเมืองจึงส่งผลให้ภาวะการณ์ลงทุนโดยรวมดีขึ้นและทำให้การลงทุนในหุ้นทั่วโลกตอนนี้มีความน่าสนใจซึ่งกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES GCG) นั้นมาพร้อมกับโอกาสใหม่ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านกระบวนการคัดกรองหุ้นแบบเจาะลึกที่เน้นคุณภาพและโอกาสเติบโตโดยมีกรอบการลงทุนที่เฟ้นหาคัดเฉพาะหุ้น 25 – 35 บริษัทที่เป็นผู้นำธุรกิจรวมถึงมีการจัดสมดุลระหว่างหุ้นที่มีการเติบโตดี (Growth Stock) และหุ้นที่มีความทนทานต่อสภาวะตลาด (Defensive Stock) จึงทำให้พอร์ตลงทุนมีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือในช่วงสภาวะตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Polen Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพสัญชาติสหรัฐฯที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นเติบโตและยังจับมือเป็นพันธมิตรหลักร่วมทางธุรกิจกับ “Amundi” หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกภาคพื้นยุโรปที่พร้อมผสานพลังความแข็งแกร่งเพื่อสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตและพลังของเงินทบต้นกล่าวได้ว่ากองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES GCG) เป็นกองทุนที่พร้อมที่สุดสำหรับ “โอกาสใหม่เมื่อโลกเปลี่ยน”

*โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วง IPO ตั้งแต่วันที่ 13-17 ..63 ลงทุนทุกๆ 1,000,000 บาทรับหน่วยลงทุนพิเศษของกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (กองทุนรวมตลาดเงิน) มูลค่า 2,000 บาท*พิเศษ! ลงทุนวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end Fee ตั้งแต่วันนี้ – 30 ..63
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน TMB – ES Global Capital Growth หรือสนใจลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.tmbameastspring.comหรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการหรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯได้แก่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศหรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง