นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขอให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนจากในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 3-7กรกฎาคม ที่ผ่านมา และนำไปจัดทำแผนเตรียมรับมือกับช่วงหยุดยาวของปลายเดือนกรกฎาคมระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคมนี้ซึ่งเบื้องต้นขอให้ปรับปรุง ช่องจราจรผ่านด่านทางด่วนและมอเตอร์เวย์ ซึ่งรัฐบาลมีการงดเว้นค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้ทาง แต่พบว่าในแต่ละด่านเก็บค่าผ่านทางบางแห่งมีการเปิดช่องจราจรเพียง 3-4 ช่องเท่านั้น และมีช่องด่านงดบริการปิดอยู่ ทำให้เมื่อถึงหน้าด่านรถจำนวนมากต้องเบียดกันเพื่อใช้เส้นทาง เกิดการกระจุกตัวขึ้น

ดังนั้นในส่วนนี้ขอให้หน่วยงานที่กำกับดูแลไปดำเนินการตามนโยบาย เมื่อมีการงดเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ขอให้เปิดช่องผ่านทุกด่านเพื่อให้การจราจรเกิดการลื่นไหลด้วย

นอกจากนี้ ขอให้มีการทำป้ายแจ้งผู้ใช้รถให้ทราบว่า ในระยะทางข้างหน้าอีกกี่กิโลเมตรจะมีจุดพักรถ (Rest Area) เพื่อให้รถที่สัญจรทราบว่าหากต้องการเข้าใช้จุดพักรถ จะได้เตรียมตัวเพื่อใช้ช่องจราจรให้เหมาะสม ไม่เกิดการตัดกระแสจราจรทำให้เกิดปัญหารถติดเมื่อถึงจุดใกล้จุดพักรถเกิดขึ้น เหมือนในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสภาพการจราจร