วันที่ 9 ก.ค.63​ : นายคฑาภณ สนธิจิตร ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติพร้อมผู้บริหารได้นำเอกสาร-หลักฐานฯของกิจการรวมค้าภูมิชนก-เคมิคอลไดนามิคส์วังน้อยประกอบด้วย รายงานการควบคุมงานการก่อสร้างของผู้ควบคุมงาน พร้อมหลักฐาน และ ซีดีบันทึกเสียงการสนทนาต่างๆในโครงการนี้ระหว่างผู้รับจ้าง-ผู้คุมงาน-ตัวแทนสสจ.จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​ พร้อมคณะกรรมการ-ผอ.รพ.วังน้อย โดยมีนายวสันต์ ฉัตรสอน เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มารับ

นายคฑาภณฯ กล่าวว่า หลังจากได้พาตัวแทนกิจการร่วมค้าภูมิชนกฯ เข้าขอความเป็นธรรมและขอคำปรึกษากับ พอ.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63​ ที่ผ่านมา ท่านได้ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีและได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบในตอนนี้ได้ให้ทาง สสจ. จ.พระนคร​ศรีอยุธยา​ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการทำเอกสารชี้แจ้งถึงสาเหตุต่างๆ ว่าทำไมต้องยกเลิกสัญญาการก่อสร้างกับกิจการร่วมค้าภูมชนกฯ และให้ส่งเรื่องมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้นำเอกสารการชี้แจงของสสจ.จ.พระนคร​ศรีอยุธยา มาประกอบการพิจารณาและตรวจสอบเพื่อหาความจริงและความถูกต้องต่อไป

“ฝากคำถามและขอให้ทางสสจ.จ.พระนคร​ศรีอยุธยา​ ช่วยชี้แจ้งประเด็นเหล่านี้ด้วย ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ออกแบบใหญ่ก่อนประมูล ต้องไปรังวัดขอบเขตที่ดินโรงพยาบาลวังน้อยก่อนเขียนแบบ ใช่หรือไม่ และก่อนทำการก่อสร้าง สสจ.ต้องมั่นใจว่าขอบเขตที่ดินโรงพยาบาลวังน้อยถูกต้องแล้ว จึงส่งมอบให้ผู้รับเหมาใช่หรือไม่

นอกจากนี้ ระหว่างก่อสร้าง หากพบว่าแนวเขตที่ดินที่รังวัดผิดไปจากแบบและมีผลกระทบต่อท่อระบายที่ผู้รับเหมาเพิ่งวางเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องสั่งให้หยุดการก่อสร้าง ใช่หรือไม่
และเมื่อการรังวัดสมบูรณ์ ต้องส่งเรื่องให้ผู้ออกแบบกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขแบบต้นเรื่องแล้วจึงส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่
ทั้งนี้ สสจ. ไม่ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนนี้ ใช่หรือไม่​ และ เหตุใด เมื่อพบปัญหาแต่ไม่หาวิธีแก้ไข ปล่อยให้ราชการเสียหายมากว่าสี่ปี จึงเพิ่งมายกเลิกสัญญา