นายวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ผู้ให้บริการรถทัวร์ เปิดเผยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว คือ อุปสรรคหลักในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโควิด-19 และเมื่อวันหยุดยาวที่ผ่านมา 4-7 ก.ค. จะพบว่าคนออกมาท่องเที่ยวเยอะมาก แต่ตัวเลขการใช้จ่ายเชื่อว่า ไม่ได้สูงขึ้นตาม

ขณะเดียวกัน ธุรกิจรถทัวร์นำเที่ยวไม่ได้รับอานิงสงค์จากวันหยุดยาว เนื่องจากตอนนี้ยังต้องเว้นระยะห่างบนรถโดยสาร เพื่อสกัดโควิด-19 ทำให้ราคาทัวร์สูงขึ้นตาม เพราะจากเดิมที่มีจำนวนคนช่วยหาร แต่ตอนนี้เมื่อจำนวนคนหายไปต่อ 1 ทัวร์ ราคาเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วจะสูงขึ้นตาม

ส่วนการเปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันในวันที่ 15 ก.ค.นี้ เชื่อว่า จะคนสนใจร่วมลงทะเบียนจำนวนมาก