นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายผ่อนคลายเกี่ยวกับมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. จึงได้เปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ปกติภายใต้รูปแบบท่องเที่ยวตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ด่านแรก คือ นักท่องเที่ยว จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ จากนั้นเช็คอินผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะดอทคอมหลังจากที่เช็คอินแล้ว ก็มาสู่จุดที่จะให้ขึ้นรถนำเที่ยว และจุดต่างๆจะมีบริการมีอ่างล้างมือก่อนเข้าสถานที่ต่างๆอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายล๊อคดาวน์ อ.ส.ค. ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับวันธรรมดา ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 50% สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมฟาร์มฯ ลด 20% ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงโคนมและสัมผัสความสวยงามของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้มากขึ้น

โดยภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดด้านความปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คยังได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ด้านนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว รหัส C0031จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือของ ททท. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย