นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องไว้ โดยขอให้พิจารณและสอบจริยธรรมการเสนอ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการพิจารณาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2564

 

โดยนางสาวปารีณา กล่าวว่า ยื่นหนังสือขอให้สอบจริยธรรม พรรคก้าวไกล ในการเสนอนายธนาธร เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งถึงแม้การกระทำดังกล่าวจะไม่ขัดกับกฎหมาย แต่เป็นการกระทำที่ขาดจริยธรรมและความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะนายธนาธร ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยังมีคดีความค้างอยู่ ประกอบกับเคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี 2563 แล้วลาออก อีกทั้งได้นำเอกสารประกอบการประชุมไป บิดเบือนต่อสาธารณะ โดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งขาดจรรยาบรรณและจริยธรรม

ส่วนกรณี ของนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ เคยถูกศาลพิพากษาจำคุก แต่รอลงอาญา และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ก็ยังสามารถมานั่งเป็นกรรมการได้นั้น นางสาวปารีณา กล่าวว่าหากใครติดใจก็สามารถยื่นตรวจสอบได้ แต่ส่วนตัวมองว่า นายวราเทพ ไม่มีพฤติกรรมบิดเบือนเช่นเดียวกับ นายธนาธร