การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เริ่มเวลา 09.30 น. วันนี้ (8 ก.ค.63) มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งปัญหาภัยแล้ง ยังคงเป็นปัญหาที่มีสมาชิกนำเขาหารือจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

จากนั้นเวลา 13.00 น.โดยประมาณเข้าสู่การพิจารณาวาระรับทราบรายงานผลการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 270 ที่กำหนดให้รายงานแผนการปฏิรูปประเทศทุก 3 เดือน แต่รัฐบาลกลับรายงานการปฏิรูปรอบเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว จึงควรถอนวาระออกไปก่อน

ขณะที่นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ก็ตั้งเงื่อนไขว่า หากตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไม่ถอนร่างรายงาน ก็ขอให้สั่งนับองค์ประชุม โดยขณะนั้นสมาชิกฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขณะที่ฝ่ายค้านก็วอล์คเอ้าท์ไม่ร่วมเสียบบัตรนับองค์ประชุม โดยใช้เวลารวบรวมการประชุมอยู่ประมาณ 15 นาที ทั้ง ส.ส.และรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. ต่างก็มาร่วมเป็นองค์ประชุม โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งไปยังสมาชิกที่ไม่ร่วมแสดงตน ให้นั่งประจำที่อย่ายืนเกะกะ แต่สุดท้ายนับองค์ประชุมได้ 226 คนไม่ครบองค์ประชุมทำให้ประธานสั่งปิดการประชุม ซึ่งถือเป็นสภาล่มครั้งแรกในสมัยการประชุมนี้