ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมทางหลวงจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้ M-PASS อย่างต่อเนื่องเชิญชวนเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกในการวางแผนก่อนออกเดินทางและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลโดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M-PASS รับเครดิตเงินคืน 50 บาทเมื่อเติมเงินเข้า Tag M-PASS ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนดได้แก่ QR Cross Bank ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร Mobile Banking และ Internet Banking ธนาคารกรุงไทยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

การร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างธนาคารกรุงไทยและกรมทางหลวงนับเป็นหนึ่งใน 5 Ecosystems ของธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าผ่านระบบดิจิทัลสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และยกระดับบริการของกรมทางหลวงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้คล่องตัวมากขึ้นจากการเปิดเมืองให้ท่องเที่ยวโดยส่งเสริมการใช้ M-PASS ชำระค่าผ่านทางแทนเงินสดเพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรที่หน้าด่านและยังเป็นวิธีในการหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคบนเหรียญและธนบัตรอีกด้วยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1586 กด 9 หรือเว็บไซด์ www.thaim-pass.com