วันที่ 27 มิถุนายน 2563 : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน​ 2563​ ที่ผ่านมา บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ “WEH” ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งเครื่องบริโภคต่างๆ ให้แก่โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยมีผู้บริหารระดับสูง​ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)​ อาทิ นางสาววรรณพร ดอกจำปา​ และนายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรมฯ รับมอบจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ และ นายนรพัฒน์ พันธุเตชะ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและกิจการเพื่อสังคม (CSR) บริษัทวินด์ฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม​ (ส.ป.ก.)