นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังเปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. นี้ และมีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามา รวม 4 ราย หลังปิดการรับสมัคร ซึ่งถือว่ามีผู้มาสมัครน้อยกว่าที่คาด โดยหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาในวันนี้ได้สรุปจะขยายขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 2 สัปดาห์เพื่อให้ได้ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นและจะปิดรับสมัครในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ผู้สมัครทั้ง 4 รายสามารถถอนใบสมัครเพื่อกลับไปแก้ไขแล้วยื่นใหม่ได้อย่างไรก็ตามในช่วงภาวะไม่ปกติจากปัญหาโควิด-19 ทางคณะกรรมการอยากได้ผู้ที่มีความสามารถด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ เพื่อเข้ามาทำงานแก้ไขและรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน