นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 ประจำพรรคเพื่อไทย กล่าว ถึงกรณีที่รัฐบาลใช้ไวรัสโควิด-19 สร้างความกลัวให้กับประชาชน ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วหากเป็นช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆไม่ขัดข้องที่รัฐบาลจะใช้มาตรการที่เข้มข้น แต่เมื่อผ่านมาถึงวันนี้ข้อมูลล่าสุดคือไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยมากกว่า 20 วัน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในสถานกักตัวที่รัฐบาลจัดไว้ให้

ซึ่งจากภาพรวมที่เกิดขึ้นแสดงถึงการจัดการกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ต้องขอยกย่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงานบนความไม่พร้อมของอุปกรณ์ปกป้องชีวิตตัวเอง แต่ก็สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้

ทั้งนี้ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) จึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว รัฐบาลสามารถใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อควบคู่กับกฎหมายปกติก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้ การ ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี อ้างว่าคงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะการพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพียงเพื่อกระชับอำนาจในการสั่งการ และปกป้องตัวเองจากความไม่พอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ดังนั้นการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการกับกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลมากกว่าการป้องกันโรค