นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการส่งออกในเดือนพฤษภาคมที่ติดลบมากถึงร้อยละ 22.5 นั้น แต่ยังคงมีสินค้าบางรายการที่สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นคือสินค้าเกษตรและอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ตรงตามสุขลักษณะ เนื่องจากหลายประเทศเริ่มมีการระบาดรอบ 2 และ เริ่มมีผลกับสินค้าอาหารภายในประเทศ อาจต้องมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้าอาหารของไทยหากสามารถรักษาให้ ปลอดจากการติดเชื้อได้ จะเป็นที่ต้องการและสามารถขยายตลาดการส่งออกในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นได้

โดยในปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15-16 เป็นร้อยละ 22 ของการส่งออกในภาพรวมทั้งหมด และในปีนี้ทาง สนค. ประเมินว่าการส่งออกของประเทศจะติดลบมากกว่าร้อยละ 3 เพราะมูลค่าการส่งออกในแต่ละเดือนที่ประเมินมีมูลค่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยในช่วงที่เหลือหลังจากนี้หากการส่งออกทำได้เดือนละ 17,000-18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกจะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 5