นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหลักการสำคัญในการบริหารงบประมาณกับรัฐมนตรี ซึ่งมีหลายโครงการที่ต้องขยับไปขับเคลื่อนในปี 2564 เรื่องจากติดมาตรา 28 ของ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง จึงอยากให้เข้าใจในตัวนายกรัฐมนตรีด้วย พร้อมฝากให้คณะกรรมการด้านกฎหมาย เน้นปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยในด้านการค้าการลงทุนในปัจจุบัน โดยเป็นการบูรณาการงานข้ามกระทรวง สุดท้ายพูดถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านโฆษกกระทรวงต่างๆ ที่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่แค่บอกให้ประชาชนทราบว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว แต่อยากให้เห็นว่าทำอะไรแล้วได้ผลเป็นรูปธรรม ประชาชนได้ประโยชน์อะไร ซี่งจะเป็นการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และจะเป็นเรื่องเพื่อทราบใน ครม. ต่อไป