นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางธนาคารโลก ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจโลกจะหดตัวร้อยละ 5.2 ต่ำสุดในรอบเกือบ 100 ปีนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ในช่วงทศวรรษ 1930 ขณะที่การค้าโลกจะหดตัวร้อยละ 13.4

ขณะที่ทาง EXIM BANK คาดว่า ในปี 2563 ภาคการส่งออกของไทยจะหดตัวร้อยละ 5-8 ด้านสินค้าที่มีโอกาส คือสินค้าจำเป็นประเภทอาหาร และสินค้าตามกระแสเมกะเทรนด์ อาทิ อุปกรณ์สำนักงานสำหรับทำงานจากบ้าน หรือ Work from Home เครื่องมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์

อย่างไรก็ตามในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า ลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM BANK ยื่นเอกสารผู้ซื้อในต่างประเทศชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 195 คิดเป็นมูลค่าการส่งออกค้างชำระกว่า 617.33 ล้านบาท ทำให้มีลูกค้ายื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 24 ราย มูลค่า 284.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 226 จาก 12 ราย มูลค่า 87.50 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้าร้อยละ 92 รองลงมาคือ ผู้ซื้อล้มละลายร้อยละ 8