นายเซอิจิโระ อาคิตะ (ที่ 2 จากซ้าย)กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงศรี ส่งมอบความห่วงใยผ่านโครงการ “กรุงศรีปันสุข” แจกถุงยังชีพจำนวนกว่า 500 ถุง ซึ่งบรรจุของอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นให้กับประชาชนทั่วไปที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านปูน บริเวณสะพานพระราม 8 เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้สามารถก้าวข้ามสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้ “กรุงศรีปันสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งต่อความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ไปยังลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ โดยก่อนหน้านี้ธนาคารได้ติดตั้งตู้กรุงศรีปันสุขบริเวณหน้าสาขาของธนาคาร โดยเลือกทำเลที่ตั้งของสาขาที่สามารถเข้าถึงชุมชน ซึ่งเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และปัจจุบันได้ขยายออกไปในยังสาขาต่างๆ ในหลายพื้นที่จังหวัด