นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 4 และยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือยกเลิกเคอร์ฟิว ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ตามจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งได้ทยอยเปิดบริการ

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมเจ้าท่า มีหน้าที่กับกำดูแลการให้บริการเรือ และท่าเรือภูมิภาคซึ่งตนได้กำชับเรื่องความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างการใช้บริการบนเรือโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพ ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ บริเวณท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวก และจัดระเบียบผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่นมากเกินไป ที่สำคัญ มาตรการคัดกรองผู้โดยสารจะต้องเข้มงวด

ขณะที่ ภาพรวมการใช้บริการเรือคลองแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยา ยังไม่หนาแน่นมากนัก ซึ่งตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับผู้ประกอบการ เตรียมมาตรการรองรับ เสริมเที่ยวเรือหากผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก