ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,539 ตัวอย่าง เรื่องการเมืองกับเยาวชน ระหว่าง15 – 20มิ.ย. 2563เมื่อถามถึง การประพฤติตัว ปฏิบัติตนของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง แบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.8 ระบุ แย่งตำแหน่งรัฐมนตรี จ้องจะถอนทุนคืน รองลงมาคือ ร้อยละ 88.7 ระบุ คิดคด ทรยศ หักหลัง ฆ่าลูกน้องและเพื่อนร่วมต่อสู้กันมา แบบเสร็จนาฆ่าโคถึก ร้อยละ 86.1 ระบุ กร่าง หัวร้อนใช้อำนาจบาตรใหญ่หาเรื่องคนอื่นไปทั่ว

ขณะเพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองเป็นคนดี มีคุณธรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเพียงร้อยละ 7.9 ที่รักประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.6 ระบุ ไม่ดีเลย แย่สุด ๆ ในเรื่องแบบอย่างที่เยาวชนได้รับจากการทำตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมือง มีเพียงร้อยละ 10.4 ระบุว่า ดี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 ระบุ เยาวชนจะไม่เชื่อไม่ทำตาม เมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลชี้แนะและสั่งสอน มีเพียงร้อยละ 8.6 ระบุเชื่อฟัง ทำตาม

พร้อมกันนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 ระบุการทำตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองกำลังไปสู่การเมืองเก่า ที่มีแต่ทุจริต คอรัปชั่น ไม่ซื่อสัตย์ ในขณะที่ร้อยละ 7.1 เท่านั้นที่ระบุ การเมืองใหม่ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.2 ระบุไม่เห็นผลงานรัฐบาลทำอะไรที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนเลย ในขณะที่ร้อยละ 22.8 เห็นผลงาน