วันที่​ 18 มิ.ย.63 เวลา 15.30 น.: พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย​ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม.,พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ รอง ผบก.ตม.4 พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม ตม.จ.ศรีสะเกษ เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญและชุด​อุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยร่วมปฏิบัติ ได้แก่ สภ.ภูสิงห์,หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี,กองร้อยทหารพรานที่ 2601 และ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนภูสิงห์​ พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

จากนั้นเดินทางไปที่ ตม.จ.ศรีสะเกษ (สำนักงานภูสิงห์) เพื่อเยี่ยมชม โครงการ “ตม.ช่วยเด็กไทย ใช้เน็ตฟรี” เป็นการส่งเสริมการเรียนในระบบออนไลน์ ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19​และได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. โดยมอบข้าวสารให้กับข้าราชการในสังกัด ระดับ รอง สว. และ ประทวน ทุกนาย

รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ให้แก่ข้าราชการในสังกัด ตม.จ.ศรีสะเกษ