นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกหน้ากากผ้าให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทว่า แม้รัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19ระยะที่ 4 และปัจจุบันไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยแล้วแต่สิ่งที่ยังคงมาตรการไว้คือเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยในส่วนของภาคขนส่งสาธารณะที่มีระยะเวลาเดินทางมากกว่า 50 นาทีขึ้นไป ยังคงให้เว้นระยะห่างการใช้บริการ เช่น รถทัวร์โดยสาร รถไฟ ส่วน รถไฟฟ้ามีการใช้บริการไม่เกิน 50 นาทีสามารถนั่งติดกันได้

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการควบคุมการเดินทางอาจผ่อนคลายลงให้สามารถนั่งติดกันได้หากมาเป็นครัวเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม2563 จะมีความชัดเจนเรื่องการผ่อนปรนการเว้นระยะห่างภาคการขนส่ง

 

ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการตามมาตรการที่เข้าข่ายลักษณะแผนงานโครงการตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ได้ลงนามเห็นชอบหลักการเยียวยาส่วนต่างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านขนส่งทางบกไปแล้ว ประมาณ 7,697 ล้านบาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องเร่งส่งสรุปมายังกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะสรุปเสนอข้อมูลทั้งหมดไปที่สภาพัฒน์ฯ และเมื่อผ่านการพิจารณาจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี(ครม.)

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการได้แก่ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน หรือ แบริเออร์ยางพารา ของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง วงเงิน 40,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตร-ท่องเที่ยว วงเงิน 90,000ล้านบาท