นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี International Institute for Management Development (IMD) เปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ว่า ประเทศไทยมีผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 77.233 มาอยู่ที่ 75.387 ส่งผลให้ผลการจัดอันดับของประเทศไทยลดลง 4 อันดับรวด จากอันดับที่ 25 ร่วงลงมาอยู่อันดับที่ 29 เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นชัด การเป็นรัฐบาลผสมที่มีพรรคร่วมรัฐบาลมากที่สุดแค่ปีเดียว อันดับความสามารถในการแข่งขันโลกของไทยร่วงลงจนน่าใจหาย สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ สถานะการคลัง ประสิทธิภาพของภาครัฐ ความสามารถในการดึงดูดทุนจากต่างประเทศ ถดถอยลงแทบทุกด้าน ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องใส่ใจเตรียมความพร้อมการพัฒนาให้สอดรับกับอนาคต โดยเฉพาะดัชนีระดับความเป็นประชาธิปไตยต้องแข็งแรง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสัดส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจที่ควรได้รับการส่งเสริม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถ้าใช้ไม่ได้ ไม่ตอบโจทย์ นำพาประเทศผิดทิศผิดทาง ต้องกล้าเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอยู่มา 1 ปี ยังพังหนักขนาดนี้ ถ้าอยู่ต่อปีหน้าจะพังหนักขนาดไหน ถ้าทุกอย่างมีแต่ทรงกับทรุดอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศมีโอกาสลดลงอีก