นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังเปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย. นี้

ล่าสุดมีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามา รวม 4 ราย หลังปิดรับสมัครเมื่อวานวันสุดท้าย ในเวลา 16:30 น. ซึ่งถือว่าภาพรวมผู้มาสมัครเหมือนมีน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยคณะกรรมการสรรหา จะมีการประชุมหารือกันซึ่งอาจจะขยายเวลาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากได้ผู้สมัครแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแสดงวิสัยทัศน์ และคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม 2 ท่านขึ้นไป เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 2 ก.ค. นี้ และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป