นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ไม่มีงบประมาณจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะถูกโยกงบมาใช้แก้ปัญหาโควิด-19 ว่า นับเป็นเรื่องดีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกว่ามีงบประมาณจัดเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แล้ว ไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบเลือกตั้งท้องถิ่นแต่อย่างใด จึงต้องขอบคุณนายวิษณุ ที่ยอมรับความจริง ยืนยันว่ามีงบเลือกตั้งท้องถิ่น ถึงแม้เมื่อ 2-3 วันก่อน เคยบอกว่าไม่มีงบเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะเอางบไปแก้ปัญหาโควิด-19 หมดแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เมื่อไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐบาลก็ควรเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว เพราะกฎหมายให้เป็นอำนาจของรัฐบาลในการประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยปรึกษาหารือกับ กกต. เรื่องความพร้อมต่างๆ ซึ่งขณะนี้ กกต. ก็ยืนยันว่าพร้อม โดยทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จแล้ว กำลังเตรียมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนการแบ่งเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจทาน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัญหาว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ อย่างไร จึงอยู่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจเรื่องนี้แบบไหน รัฐบาลไม่ควรถ่วงเวลาทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไปเกินสมควร รัฐบาลควรแสดงความจริงใจสนับสนุนเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยการประกาศให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น “วาระสำคัญ” ของรัฐบาลที่จะดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิใช้เสียง กำหนดการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้การบริหารจัดการท้องถิ่นอยู่ในมือของรัฐบาลผ่านกระทรวงมหาดไทยมานานกว่า 6 ปี

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อมั่นในแนวทาง “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” จึงถือเป็นนโยบายหลักผลักดันเสนอกฎหมายให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. รวมถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สก. สข.