อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 07.54 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 30.52 บาท ขายออก 31.03 บาท ยูโรอยู่ที่ระดับ 35.12 บาทต่อยูโร ปอนด์อยู่ที่ 39.31 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.38 บาทต่อหยวน และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.28961 บาทต่อเยน