นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงข้อเสนอการยกเลิกประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิวถาวรหรือไม่นั้น หลังสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น ว่าต้องรอฟังความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการในที่การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยอมรับว่าอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยยังไม่เห็นในรายละเอียดของทางฝ่ายความมั่นคงว่าหากยกเลิกแล้วมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน แต่ขณะนี้ผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแล้ว 17 วัน ก็เป็นสัญญาณที่ดีเข้าข่ายการพิจารณายกเลิกได้

ทั้งนี้นายอิทธิพล กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการเสนอขอขยายกองถ่ายภาพยนตร์จาก 50 คน เป็น 150 คน รวมถึงกองถ่ายจากต่างประเทศที่ขออนุญาตเข้ามาผ่าน การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะมีการคัดกรองเข้ามาตามระบบรวมถึงผู้เข้าชมในสตูดิโอ ไม่เกิน 50 คน โดยยืนยันว่าสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นมาก โดยที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันนี้จะมีการเน้นในเรื่อง การผ่อนปรนในระยะที่ 4 และส่วนของกระทรวงศึกษาที่ไปประเมินทดลองเปิดสถานศึกษาเพื่อทดลองการเปิดในส่วนที่พร้อมด้วย