นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะลงพื้นที่หารือแผนปรับปรุงท่าเรือ ร่วมกับผู้แทนไอคอนสยาม ผู้แทนเรือข้ามฟากสี่พระยา ผู้แทนRiver City ผู้อำนวยการเขตสัมพันวงศ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำและผู้แทนกองวิศวกรรมโดยหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ท่าเรือข้ามฟากสี่พระยาให้เป็นพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากอีกด้วย เป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ