นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย ระบุข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “Watana Muangsook” ถึงการหายตัวไปของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมทางการเมือง ที่หายตัวไปในประเทศกัมพูชา ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 4 วรรคสองบัญญัติว่า “ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญมาเพื่อยืนยันว่าการที่นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนไทยแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ย่อมต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญเหมือนคนไทยทั่วไป นั่นคือย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล รวมทั้งการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการอันโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้ ทั้งนี้ตามมาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญ

เมื่อปรากฏว่านายวันเฉลิมถูกกระทำด้วยพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายในประเทศกัมพูชา อันเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศจะต้องรีบดำเนินมาตรการทางการทูตต่อประเทศกัมพูชา เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งชีวิตของคนชาติตนอันถือเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่สิ่งที่คนไทยเห็นคือการเพิกเฉยจากรัฐบาลตลอดมาเสมือนรู้เห็นหรือเป็นผู้ลงมือกระทำอาชญากรรมดังกล่าวเสียเอง

ตนคงไม่ประณามรัฐบาลหรือกระทรวงการต่างประเทศเพราะไม่เหลือความเป็นคนมานานแล้ว แต่จะฟ้องประชาชนว่ารัฐธรรมนูญที่เผด็จการเขียนขึ้นไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องประชาชน ส่วนรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญเผด็จการก็ไม่เคยเห็นหัวประชาชนนอกจากสร้างความเสียหายให้กับประเทศและสร้างหนี้ไว้ให้ประชาชนชดใช้ ปล่อยให้คนไทยถูกอุ้มฆ่าในต่างประเทศ ปล่อยให้คนไทยต้องฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งรัฐธรรมนูญและรัฐบาลจึงเป็นปฏิปักษ์กับประชาชน แต่หากคนไทยยังไม่เห็นภัยจะเก็บไว้บูชาต่อก็ขอให้โชคดี