นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้านั้นมองว่าเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ทำให้การประชุมต้องเลื่อนออกไป ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขอขยายเวลาเพื่อให้มีเวลาทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งจะมีการจัดทำเอกสารข้อเสนอของคณะกรรมาธิการในสัดส่วนโควต้าของอดีตพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 6 คน โดยทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ว่าได้มีการเสนอในประเด็นใดบ้าง อย่างไรก็ตาม มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องอาศัยพลังสังคมที่ต้องร่วมกันกดดัน โดยเฉพาะจาก ส.ว. จำนวน 84 คน ที่หากลงเสียงสนับสนุนก็จะเป็นช่องทางให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้

ส่วนเรื่องข่าวการปรับ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และการแย่งอำนาจเพื่อช่วงชิงการเป็น หัวหน้าพรรคการเมือง ทำให้การเมืองไทยถอยหลังไปแบบปี 2520 ที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลไกรัฐธรรมนูญสร้างปัญหาตั้งแต่วันแรก การเลือกตั้งไม่ได้ตอบโจทย์อะไรและเป็นเพียงพิธีกรรมอย่างหนึ่ง มีรัฐบาลเสียงปริ่มน้ํา จนต้องนำพรรคเล็กพรรคน้อยมาร่วมรัฐบาลนำมาสู่การซื้องูเห่า แจกกล้วย ยุบพรรค ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กลายเป็นรัฐบาลก็ได้เสียงมาก กลับมีปัญหาเรื่องการแบ่งเค้ก รัฐธรรมนูญเป็นระเบิดเวลา ที่ตั้งไว้เพื่อรอวันระเบิดจึงขอให้ทุกคนช่วยกันถอดสลัดระเบิดเวลาลูกนี้