นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกไทยของยังคงขยายตัวได้ โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องตามความต้องการสินค้าอาหารในโลกที่เพิ่มขึ้น โดยทูน่ากระป๋อง ขยายตัวร้อยละ 2.7 ผลไม้กระป๋องและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 11.2 นมและผลิตภัณฑ์นมขยายตัวร้อยละ 9.7 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 7.8

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่ขยายตัวได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเริ่มปรับตัวรองรับสงครามการค้าสหรัฐและจีนได้ในระดับหนึ่งแล้ว

โดยการส่งออกของไทยเติบโตกระจายตัวในหลายตลาดมากขึ้น ขยายตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2563 เช่น สหรัฐ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน

ล่าสุดการส่งออกไปตลาดหลักอย่างจีน และญี่ปุ่น ฟื้นตัวกลับมาเติบโตเมื่อเดือนเมษายน 2563 สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายใน 2 ประเทศ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของประเทศต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี และนิวซีแลนด์ เป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทยในระยะกลาง ส่วนมาตรการภาครัฐในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 และการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ รวมทั้งโอกาสการส่งออกในอนาคต จะช่วยฟื้นฟูการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้