นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ พ.ศ….. ก่อนสภาฯ จะรับหลักการวาระแรก โดยเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันต่อสภาฯ และประชาชนต่อการใช้เงินกู้ตาม ร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ วงเงิน 8.8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ต่อการแก้ปัญหาของไวรัสโควิด-19 เป็นหลัก เช่น การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เป็นต้น ขณะที่การแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ฉุกเฉินนั้น เป็นเรื่องรอง เพื่อให้งบประมาณที่เกิดจากเสียสละของหน่วยงานต่างๆ เป็นประโยชน์

ขณะเดียวกัน นายภราดร กล่าวด้วยว่า สำหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ ให้สภาฯ พิจารณาถือว่าล่าช้า และจะใช้เวลา 5 วันให้กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญที่เตรียมตั้งทำงานแบบมาราธอน จากนั้นจะนำให้สภาฯ พิจารณาวาระสองและวาระสาม ช่วงกลางเดือนมิถุนายน จากนั้นส่งให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งคาดว่ากว่าร่างพ.ร.บ.โอนงบฯ จะได้ใช้คงเหลือเวลาเพียง 3 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ซึ่งงบประมาณจำนวนมาก ถึง 8.8 หมื่นล้านบาทไว้ที่งบกลาง โดยไม่มีแผนงานหรือโครงการรองรับ และต้องรอภาวะฉุกเฉิน ซึ่งไม่ทราบได้ว่ามีเกิดขึ้นหรือไม่ หากไม่ได้ใช้ต้องคืนงบประมาณให้คลัง