นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระองค์กร อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ กองทุน เปิดเผยว่า กรณี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโดย ”ปล่อยให้ล่วงเลย จนเกินเวลา” จนโควิด-19 จะหมดแล้ว วันนี้เงินของประชาชนเองที่จ่ายสบทบยังไม่ได้รับการเยียวยาครบ เพราะรัฐมนตรีชี้แจงว่าระบบคอมเก่าต้องใช้เจ้าหน้าที่เขียนมือนั้น

ในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย.63) เวลา 10.00 น. ตนในฐานะประธานกรรมาธิการกิจศาลอัยการและกองทุนฯ ได้ออกจดหมายเชิญ ม.ร.ว.จตุมงคล และเลขาธิการกองทุนฯรวมถึงผู้แทนภาคประชาชน เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการในประเด็นที่ประชาชนผู้ประกันตนเดือดร้อน ว่าจนถึงขณะนี้กว่า 100 วัน ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรม ซึ่งหากไม่มาถือว่าไม่ให้ความสนใจกับประชาชนผู้ประกันตน

ส่วนข้อร้องเรียนและประเด็นที่ต้องชี้แจงมีหลายประเด็นเนื่องจาก มีความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องตลอด 3 เดือนที่ประชาชนประสบปัญหาโควิด-19 แต่กลับเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะเรื่องการนำเงินไปลงทุนกว่า 2.0 ล้านล้านบาท ของสำนักงานประกันสังคมจนทำให้มีเงินไม่เพียงพอต่อการชดเชยให้กับผู้ประกันตน และยังมีเรื่องไม่ชอบมาพากลที่คนในกระทรวงบอกมาว่ามีลูกหลานพรรคการเมืองดังไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการประมูลการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ที่เพิ่งยกเลิกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทั้งๆที่สำนักงานกองทุนสามารถประเมินได้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีจะมีผู้ประกันตนเพิ่มหรือลดลงขนาดไหนแต่เหตุใดจึงไม่มีแผนรองรับจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาเขียนในเอกสารด้วยลายมือตนเองเป็นล้านๆ ราย

นายจิรายุกล่าวอีกว่า อย่าเอาความเดือดร้อนความเป็นความตายของประชาชนที่มีทุกวินาทีมาเป็นเรื่องเล่น ซึ่งทำให้เห็นถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ต่างคนต่างพรรคต่างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน