เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งให้บริการวันนี้ (3 มิ.ย.) เฉพาะเรือธงส้มเท่านั้น โดยเส้นทางจากนนทบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00น. รวมทั้งเส้นทางจากวัดราชสิงขร