นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า วานนี้ (2 มิ.ย.) ตนได้พูดคุยกับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่ม FTA Watch และทางพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน จึงน่าจะมีการบรรจุเข้าสู่วาระประชุมภายในเดือน มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ ทางกลุ่ม FTA Watch ได้แสดงความกังวลต่อท่าทีรวบรัดต่อการเข้าร่วม CPTPP ของรัฐบาล จึงต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะ โดยจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ต่อไป

ด้านนพ.ระวี กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้าง โดยกลุ่ม FTA Watch ถือเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.จำเป็นที่จะต้องเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน ต้องรับฟังความเห็นจากประชาชน และนำไปเสนอต่อรัฐบาลในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตนมั่นใจว่าญัตติด่วนเพื่อตั้ง กมธ.วิสามัญ CPTPP จะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนมากในที่ประชุมให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ก็คงจะมีการเชิญกลุ่ม FTA Watch เข้าให้ข้อมูลกับ กมธ.อีกครั้งหนึ่ง