พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา(ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือและขับเคลื่อนเตรียมยกระดับความสัมพันธ์อันดี ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ทางบก โดยรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาของ JBC

พล.อ.ประวิตร ย้ำการปฏิบัติงานฝ่ายไทย ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ไทย-กัมพูชา (MOU ปี2000) และต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บริเวณแนวชายแดนร่วมกัน ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป