ตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs หรือ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารและ ส.ส. พรรคเพื่อไทย นำโดย นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน พรรคเพื่อไทย
เพื่อฝากทวงถามมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด เพราะที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นกลุ่มที่ตกหล่นและยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ทั้ง ๆ ที่ SMEs คือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากและเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยาทั้ง ๆ ที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกำลังซื้อที่หดหาย และถึงแม้รัฐบาลจะออกพรก. 1.9 ล้านล้านบาท แต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกำลังซื้อ และเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของวงเงินกู้ที่รัฐบาลบอกว่าจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ก็เน้นปล่อยให้แก่ลูกค้ารายเดิม ๆ ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี ซึ่งมีไม่ถึง 100,000 ราย เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศ มีจำนวนถึง 3-4 ล้านราย ทำให้มาตรการสินเชื่อของรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ในส่วนของ soft loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมกับสถาบันการเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถกู้ได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อถึง 500 ล้านบาท ย่อมไม่ใช่ผู้ประกอบการรายย่อย จึงน่าสงสัยว่าผู้ประกอบการรายย่อยจะเข้าไม่ถึงเงินเชื่อดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบการ จึงขอฝากคำถามเหล่านี้ไปยังรัฐบาล ผ่านทาง ส.ส. พรรคเพื่อไทย เพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ในการอภิปราย พรก. 1.9 ล้านล้านบาท ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อทวงความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสด้วย