บรรยากาศการจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าของประชาชนในย่านประตูน้ำวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางผู้ค้าได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้มโดยมีการคัดกรอง พร้อมแจกบัตรคิวในการเข้าพื้นที่ เพื่อจำกัดจำนวนประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสิ้นค้า

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เดินทางมาจับจ่ายเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด จากปกติที่ส่วนใหญ่ก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเป็นชาวต่างชาติเกือบร้อยละ 80