เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP

โดย นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า CPTPP เป็นสนธิสัญญาสุดขั้ว เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาจัดซื้อจัดจ้างได้ถึงระดับท้องถิ่น กระทบความมั่นคงเมล็ดพันธุ์พืช มีผลขยายอายุสิทธิบัตรยา ขณะที่นายวศินพิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ระบุว่า CPTPP เปิดช่องให้อุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติมีส่วนร่วมในการกำหนดและควบคุมนโยบาย ซึ่งขัดต่อหลักองค์การอนามัยโลกหรือ WHO และยังทำให้เอกชนต่างประเทศฟ้องภาครัฐได้ด้วย