“สมหวัง เงินสั่งได้” ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้  ส่งมอบอุปกรณ์ Medical Kits มูลค่ารวม 1,053,950 บาท  เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทั่วประเทศ ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง ผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมส่งถุงยังชีพแจกจ่ายแก่คนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่สาขาทุกจังหวัด ในกิจกรรม “ สมหวังฯ ยังชีพ สู้ภัยโควิด-19”
โดย นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบให้กับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรองอธิบดี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ