เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยอนุญาตให้สถานประกอบการหลายเแห่งเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 17 พ.ค.นี้ รวมถึงห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ทุกแห่ง กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนให้ทยอยไปใช้บริการเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 200 แห่ง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ในส่วนของร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุราซึ่งสามารถจำหน่ายได้ แต่ห้ามการดื่มสุราในร้านโดยเด็ดขาด สำหรับร้านอาหารประเภทอื่นๆ หากพบฝ่าฝืนมาตรการของกรุงเทพมหานครจะสั่งปิดทันที โดยในวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานครจะสั่งการให้ 50 สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์อย่างเคร่งครัด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเปิดกิจการและกิจกรรมตามาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบแล้วนั้น จะต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต จะร่วมกับกอรม.กทม.และสถานีตำรวจในพื้นที่ กวดขันสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนโดยจะแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด และจะเพิ่มความถี่ในการเข้าไปตรวจติดตามด้วย

ในขณะเดียวกัน โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้พิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ในสถานที่ กิจกรรม และกิจการต่างๆ ซึ่งจะมีผลวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.63) ประกอบด้วย กิจการในห้างสรรสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอื่นๆ ในห้างสรรพสินค้า สถานที่รับเลี้ยงผู้สูงอายุ กองถ่ายภาพยนตร์นอกสถานที่ ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม คลินิกเวชกรรม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บ ฟิตเนสนอกห้าง สถานที่ออกกำลังกายในร่มหรือโรงยิม สระว่ายน้ำทุกประเภท สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธฑภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์

นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางการเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) โดยกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อในน้ำลายจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานคร 15,210 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจเชิงสุ่มในกลุ่มเสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครเห็นชอบ อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มผู้ต้องขังและผู้ต้องกักแรกรับ คนขับหรือพนักงานประจำรถขนส่งสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์และพนักงานส่งของ พระ นักบวช หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาสนสถาน คนงานในไซต์งานก่อสร้างและคนงานที่พักในแคมป์คนงานก่อสร้าง พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในตลาด พนักงานร้านอาหาร บุคลการในรัฐวิสาหกิจ ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

ด้าน ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในส่วนของการเปิดห้องสมุด กรุงเทพมหานครก็มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการหอสมุดและห้องสมุดในทุกแห่ง โดยกำหนดให้มีการจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ และคำนึงถึงมาตรการในการเว้นระยะห่าง การเตรียมมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า รวมถึงบริเวณต่าง ๆ ภายในห้องสมุด การจัดที่นั่งอ่านหนังสือให้มีระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร จากปกตินั่งโต๊ะละ 4 คน ได้กำหนดให้เหลือเพียงโต๊ะละ 1 คนเท่านั้น โดยแต่ละโต๊ะจะต้องมีระยะห่างกันพอสมควร และนั่งหันหน้าไปแนวเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าใช้บริการจะต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในระหว่างใช้บริการ ไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่การอ่าน ในส่วนของการทำความสะอาดหอสมุดและห้องสมุดของกรุงเทพมหานครทั้ง 36 แห่ง ได้กำชับให้มีการทำความสะอาดทุกชั้น ทุกพื้นที่ อย่างน้อยวันละ 3 รอบ ได้แก่ ก่อนเปิดให้บริการ ระหว่างวัน และหลังปิดให้บริการ นอกจากนี้ ประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถยืมหนังสือจากหอสมุดและห้องสมุดของกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ได้ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรหัสสมาชิกและค้นหาหนังสือให้เรียบร้อยแล้ว จะติดต่อให้มารับหนังสือ ซึ่งอาจไปรับด้วยตนเอง หรือผ่าน Line Man / Grab Messenger ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง และชดใช้ในกรณีหนังสือสูญหาย สำหรับการคืนหนังสือ ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้ยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการ Physical Distancing โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตู้ทุก 1 ชั่วโมง