นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย พลตรี เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก และ นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถานีเตาปูน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง รฟม. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองทัพบก และ BEM ในการ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โดยเริ่มจากสถานีเตาปูนเป็นสถานีแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

หลังจากนั้นจะดำเนินการไปจนครบทั้ง 53 สถานี ในระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันประชาชนเริ่มออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง และรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารในการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044