นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคม ว่าจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้น ทั้งนี้เมื่อเปิดระยะที่ 2 แล้วก็อยากให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างกำลังซื้อ โดยอาจจะออกมาตรการในรูปแบบภาษีเพื่อให้ผู้ที่มีกำลังซื้อออกมาจับจ่ายใช้สอย พร้อมกันนี้อยากให้ทุกฝ่ายหันมาใช้สินค้าไทยให้มากขึ้นด้วย

ส่วนการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นหรือไม่นั้น ประธาน ส.อ.ท. เชื่อว่า ถ้าทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการ ประชาชนให้ความร่วมมือตามมาตรการทางสาธารณสุข ก็น่าจะควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ได้