นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ของประชาชนวันสุดท้าย ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรมประชาสัมพันธ์ ว่า วันนี้มีประชาชนเดินทางมายื่นคำร้องเป็นจำนวนมาก โดยปัญหาที่ได้รับยังคงเป็นปัญหาเดิมคือการลงทะเบียนไม่สำเร็จ ข้อมูลไม่ถูกต้องลงทะเบียนไม่ผ่านเพราะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรททั้งๆ ที่ไม่ได้ทำเกษตรแล้ว บางคนลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเงิน และยังคงมีบางคนที่ยังไม่ลงทะเบียนแต่เดินทางมา เพราะเข้าใจผิดว่าสามารถลงทะเบียนที่นี่ได้

ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนกว่า 6,000 คน มากที่สุดตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมา

ส่วนกรณีที่กระทรวงคลังได้ส่ง SMS แจ้งผลยื่นทบทวนสิทธิ์ จำนวน 4.7 แสนราย ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกรนั้น ล่าสุดกระทรวงคลังได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว และพบว่าเป็นฐานข้อมูลเก่าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจำนวน 9 ล้านคน ต่อมาในเดือนเมษายน 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรับสิทธิมาตรการเยียวยาเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน โดยกระทรวงคลังมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า 4 แสนคน ซึ่งจะได้รับเงินวันพุธหน้านี้

ส่วนกรณีการทบทวนสิทธิ์ โดยต้องส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบนั้น พบว่ามีผู้ที่แจ้งที่อยู่ในระบบกับที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวผู้ลงทะเบียนประมาณ 7 หมื่นคน ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และกรณีแก้ไขเลขบัญชีธนาคาร ขณะนี้ได้แก้ไขไปแล้วประมาณ 50%

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทแล้ว จำนวน 14.9 ล้านคน และโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว 14.2 ล้านคน โดยวันนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มอีก 7 แสนคน คาดว่าจะโอนได้ครบทุกคนภายในสัปดาห์หน้า