นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงมากของประชาชน ว่า จากการลงพื้นที่ ปัจจัยหลักคือมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ส่งผลให้การทำมาหากินประสบปัญหา บางครอบครัวตกงานทั้งครอบครัวเพราะร้านค้าปิด โรงงานอุตสาหกรรมปิด รอเงินเยียวยาจากรัฐหากไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากระบบอ้างเป็นเกษตรกร ประชาชนหลายคนท้อมาก เพราะไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร

นอกจากนี้จากปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ภาคอีสานที่แล้งต่อเนื่องมายาวนาน ตั้งแต่ปลายปี 2562 ประกอบกับฝนทิ้งช่วงนาน กระทบภาคการเกษตร ทั้งปลูกข้าว ทำไร่อ้อย ประสบความยากลำบากไม่มีน้ำทำการเกษตร หลายพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ตามแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอ บ่อน้ำสาธารณะหลายแห่งแห้งจนชาวบ้านสามารถเดินข้ามได้ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน การขุดลอกคูคลองที่รัฐบาลทำมานั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ชาวบ้านขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ก็มีราคาสูง จึงอยากให้รัฐบาล ปรับวิธีการใหม่เน้นการสร้างฝายชะลอน้ำและประตูกักเก็บน้ำแทน เพราะพอเข้าฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากฝายชะลอน้ำ จะสามารถกักน้ำช่วยเกษตรกรได้ รัฐควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ อย่าคิดแบบเดิมเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน