นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี โดยเฉพาะระบบการจัดการด้านสาธารณสุข และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ จึงทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อค่อยๆปรับลดลง แต่รัฐบาลยังต้องคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ ด้านการท่องเที่ยวประเมินว่า จะค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปี ภายหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ทั้งนี้ หากรัฐบาลพิจารณาประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยกเลิกเคอร์ฟิวในสิ้นเดือนนี้ จะต้องเร่งเข้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่น ควบคู่กับความปลอดภัย ผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวไว้แล้ว หลังสถานการณ์คลี่คลายจะเริ่มดำเนินการทันที