ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มอบเงินบริจาคจำนวน 3,265,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยความมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ธนาคารได้มอบเงินบริจาค 2,765,000 จากเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อการช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลปัตตานี นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบเงินจำนวน 500,000 เพื่อการจัดซื้อหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเงินบริจาคในส่วนนี้เป็นส่วนที่ธนาคารร่วมสมทบกับสมาคมธนาคารไทยในการร่วมสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน (ที่ 2 จากขวา) นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย(ที่ 2 จากซ้าย) นายพลากร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน