นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 63 มีรายได้จากการขายรวม 2,954.36 ล้านบาท ลดลง 83.92 ล้านบาทหรือ 2.76% เมื่อเทียบกับเดียวกันปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 1,466.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น 49.63% ของยอดขายรวม ลดลง 20.39% รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,488.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.37% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 24.37%

สำหรับกำไรขั้นต้นงวดไตรมาส 1/63 อยู่ที่ 399.99 ล้านบาท หรือ 13.54% จากยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 151.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60.76% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรสุทธิ อยู่ที่ 59.89 ล้านบาท หรือ 2.03% ของยอดขายรวม ลดลง 41.04 ล้านบาท หรือ 40.66% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.04 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา( COVID-19) ทำให้เงินบาทมีการอ่อนค่าลง บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ จำนวน 29.32 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีของตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward Contract)สำหรับค่าสินค้าที่บริษัทได้มีการขายล่วงหน้าไว้แล้ว จำนวน 127.25 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงงานของลูกค้าในจีนเริ่มกลับมาเดินการผลิตแล้ว สำหรับการเจรจาลูกค้ารายใหม่ ในช่วงปลายไตรมาส 2 คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ 2 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าสัญญาระยะยาว (Long Term Contact) อีกด้วย คาดว่าจะมาช่วยหนุนออเดอร์ของบริษัทให้เพิ่มขึ้น โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ทดลองเดินเครื่องจักรโรงงานผลิตแห่งใหม่ตามแผนที่วางไว้