นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสมัยสามัญที่จะถึงนี้ว่า ทางพรรคได้มีมาตรการให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตนอย่างรัดกุมที่สุด ก่อนวันเปิดประชุมสภา โดยจะมีการนัด ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และมีมาตรการคัดกรองทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุมพรรค ซึ่งจะมีความเข้มงวดในกระบวนการคัดกรองอยู่แล้ว หากทางส่วนของสภาจะมีมาตรการใดก็พร้อมปฏิบัติตามที่กำหนด

ส่วนเรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ การเตรียมการในเรื่องการอภิปราย พระราชกำหนดนั้น ส.ส.ทุกคนอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชนตลอด ข้อมูลที่จะนำมาสะท้อนผ่านสภามีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาความเป็นอยู่ปัญหาปากท้อง ก็จะเป็นแนวคิดแนวทางประกอบในการทำงานของรัฐบาลเพราะ ส.ส.ในแต่ละพื้นที่จะทราบปัญหาดีที่สุด ฉะนั้นกลไกของสภาผู้แทนราษฏรก็จะเป็นอีกกลไกที่ช่วยเสริมการทำงานของรัฐบาลให้ดียิ่งขึ้นตรงตามความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

“ส่วนที่ฝ่ายค้านได้ยื่นขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้น ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นความหวังดีของฝ่ายค้าน ก็สามารถใช้สิทธิได้ตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะมี ส.ส.ลงชื่อครบหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน แต่จะเห็นว่าวันเปิดสมัยประชุมสภาสามัญใกล้มาแล้วเหลืออีกไม่กี่วัน ไม่ช้าที่ขณะนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้การอภิปรายสะท้อนปัญหาต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน” นายราเมศ กล่าว