ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธานคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยกับสำนักข่าววันนี้ (8 พ.ค.) จะมีการประชุมของคณะที่ปรึกษาฯ ซึ่งถือเป็นนัดแรก และหลังจากการหารือแล้วเสร็จจะมีการแถลงให้ทราบอย่างเป็นทางการ
ขณะที่มาตรการผ่อนปรน 6 กิจการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นั้น ผลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ กำลังซื้อ ต้องรอการรวบรวมข้อมูลมาศึกษาก่อน ถึงจะรู้ว่าส่งผลดีต่อภาพรวมอย่างไร และไม่สามารถบอกได้ทันทีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง