บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา แจ้งงดให้บริการเรือด่วนพิเศษธงเขียว เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี – สาทร และเรือด่วนพิเศษธงเหลือง เส้นทาง นนทบุรี – สาทร ในวันที่ 1 พ.ค. 63 โดยจะให้บริการเฉพาะเรือด่วนพิเศษธงส้ม เส้นทาง นนทบุรี – วัดราชสิงขร เท่านั้น

ส่วนวันที่ 2 -3 พ.ค. งดให้บริการเรือทุกประเภท รวมทั้งวันที่ 4 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล และวันที่ 6 วันวิสาขบูชาด้วย